Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2014

5572 db99 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaiblameyou iblameyou
anddreamofparadise
Reposted fromohfucktycznie ohfucktycznie viasmoothhhh smoothhhh
5911 bde4 500
anddreamofparadise
Reposted fromzenibyja zenibyja
7097 efb9

January 29 2014

anddreamofparadise
anddreamofparadise
Budzę się każdego ranka i nic mi nie wychodzi. wszyscy w okół sobie radzą, tylko nie ja. chce być lepsza a nie jestem nawet wystarczająca.
— moblo

January 19 2014

anddreamofparadise
Chodź, zakochamy się.
— Ochocki, Vithren
anddreamofparadise
anddreamofparadise
anddreamofparadise

On? Po prostu uczynił mnie piękniejszą. I wiesz, że nie chodzi mi o wygląd (...) Polubiłam Jego obecność. Stał się częścią tego mojego chaosu w którym żyję.

anddreamofparadise
4624 6a0e
Reposted fromnyaako nyaako viapastelina pastelina
anddreamofparadise
anddreamofparadise
anddreamofparadise
6302 02ce
nie istnieje żaden powód.
anddreamofparadise
Dzisiejsze pokolenie ma mocne głowy i zimne serca.
— B. Prus "Lalka"
anddreamofparadise
Ja się nie odezwę, Ty się nie odezwiesz i tak to się skończy.
— już się skończyło.
anddreamofparadise
-Jesteś silniejsza, niż ci się wydaje. Ale pod warunkiem, że tego zechcesz.
-To nie takie proste.
-Oczywiście, że nie, musisz jednak zrozumieć, że ja nie mówię o twoich uczuciach. Nad nimi nie da się zapanować. Nadal będziesz płakała, nadal będziesz przeżywała chwile, kiedy ogarnie cię zwątpienie, czy zdołasz żyć dalej. Lecz musisz postępować tak, jak byś mogła. W takiej sytuacji działanie jest właściwie jedyną rzeczą, nad którą możesz zapanować.

— ,,Noce w Rodanthe"-N.Sparks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl